Kombinovaný alarm 2017-11-03T17:09:26+00:00

Kombinovaný alarm “bezdrôtovo – drôtový alarm”

Čo takto bezdrôtovo-drôtový (hybridný) zabezpečovací systém? Jednoduchá odpoveď na otázku: drôtový alebo bezdrôtový. Cenovo výhodný a plne flexibilný je kombinovaný bezdrôtovo-drôtový tzv. hybridný systém. Tam, kde je možné káble naťahať, možno nainštalovať drôtové zabezpečovacie prvky a kde nie, bezdrôtové. Takýto systém má všetky vlastnosti bezdrôtového aj drôtového systému – je komfortný a cenovo výhodný.

Ako príklad si uvedieme hybridný zabezpečovací systém JABLOTRON 100.

rd_schema_jablotron_100Povedzme že, máte rodinný dom s garážou. Na káble k zabezpečovaciemu systému ste nejako zabudli. Po obhliadke, Vám náš technik pravdepodobne odporučí takéto riešenie:

Hlavnú jednotku umiestniť v garáži, ku klávesnici siréne a snímaču pohybu na chodbe natiahnuť kábel.

Tu je cenová kalkulácia:

Kód Názov Cena Množstvo Cena Celkom
JA-101KR Ústredňa s GSM/GPRS komunikátorom a rádiovým modulom 324.79 € 1 324.79 €
JA-114E Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID 65.21 € 1 65.21 €
JA-150P Bezdrôtový PIR detektor pohybu 49.19 € 3 147.57 €
JA-110P Zbernicový PIR detektor pohybu 17.75 € 2 35.5 €
JA-150ST Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty 38.09 € 1 38.09 €
JA-111A-BASE-RB Zbernicová siréna vonkajšia (spodok) 40.35 € 1 40.35 €
JA-1X1A-C-WH Plastový kryt vonkajšej sirény – biely, červený blikač 13.29 € 1 13.29 €
SA214-2.6 Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12.26 € 1 12.26 €
MON104 Montáž zariadenia, Programovanie 150 € 1 150 €
Celkom bez DPH 827,06 €
DPH 20.00 % 165,41 €
Cena celkom s DPH 992,47 €

Stručný popis ponuky:

Systém reaguje, ak v chránenom priestore dôjde k:

 • pohybu osôb
 • zadymeniu – prudkému zvýšeniu teploty
 • poškodeniu akejkoľvek periférie systému

Ochrana sa zapína pomocou:

 • revolučného riešenia klávesnice – jednoduchý výber príslušnej voľby a zadaním Vášho osobného kódu, alebo priložením ovládacieho čipu
 • mobilného telefónu na diaľku (ak zabudnete zapnúť ochranu, alebo sa len chcete presvedčiť, že je ochrana naozaj zapnutá), z internetu pomocou Webovej samoobsluhy MyJABLOTRON (šifrovaný prístup s najvyššou bezpečnosťou)

Pri poplachu systém:

 • rozlišuje požiarny poplach
 • zavolá na váš mobilný telefón a pošle vám informačnú SMS, prípadne môže privolať zásahovú jednotku Pultu Centrálnej Ochrany (ochranu pultom si v prípade záujmu môžete vyskúšať u niektorého poskytovateľa PCO služieb). Omylom vyvolaný poplach je možné zrušiť zadaním platného kódu.
 • rozhúka sirény, ktoré vo väčšine prípadov páchateľa vypudia

Okrem signalizácie poplachu systém umožňuje:

 • na diaľku sledovať, kto a kedy zapol ochranu (je možné aj zasielanie týchto informácií na mobilný telefón formou SMS správy), alebo napríklad aj reportovať výpadok elektrickej siete dlhší ako pol hodiny (pokiaľ chcete predísť nebezpečiu rozmrazenia mrazničky a pod.)
 • signalizovať zmenu stavu systému pípnutím pri zapnutí a vypnutí ochrany

Spoľahlivosť prevádzky:

 • záložný akumulátor zabezpečuje preklenutie výpadku napájacieho napätia podľa použitej kapacity na čas rádovo niekoľko hodín až dní
 • systém je napájaný z elektrickej siete, celá komunikácia periférií je kódovaná a nehrozí teda prekonanie systému pomocou iného zariadenia
Inštalácie:
 • systém je možné jednoducho a kedykoľvek rozšíriť o ďalšie periférie a funkcie
 • po montáži po sebe samozrejme poriadne upraceme
 • kombinácia bezdrôtového a drôtového riešenia alarmu umožňuje jednoduchú inštaláciu (bezdrôtové periférie sú veľmi šetrné k interiéru)
Zaškolenie:
 • po montáži vás naučíme ako sa systém ľahko ovláda
 • navrhnutá konfigurácia je zrozumiteľná a jej funkciám rýchlo a ľahko pochopíte
 • získate aj odovzdávací protokol, ktorým môžete preukázať odbornú inštaláciu certifikovaného systému
Záruka:
 • na jednotlivé periférie systému poskytujeme bezplatný servis u výrobcu až 5 rokov
 • pri použití Bezpečnostnej SIM JABLOTRON sa bezplatný servis u výrobcu predlžuje až na 7 rokov
 • na montáž poskytuje naša firma záruku 2 roky
 • záruka sa nevzťahuje na výmenu batérií ani záložného akumulátora
Servis:
 • naša firma vám garantuje záručný a pozáručný servis a v prípade potreby aj odborné poradenstvo
 • aby mohla byť garantovaná spoľahlivá funkcia systému, odporúča legislatíva aj výrobca jeho pravidelnú servisnú prehliadku. Táto prehliadka sa vykonáva 1 x za rok. Pri prehliadke kontrolujeme všetky periférie, čistíme, nastavujeme, prípadne v nich meníme batérie. O vykonanej prehliadke vydávame písomný protokol, ktorý môže byť podmienkou pre poisťovne. Pravidelná prehliadka sa účtuje podľa vykonaných prác.
Certifikácia:
 • systém JABLOTRON 100 je certifikovaný podľa európskej normy EN 50131-1 do stupňa zabezpečenia č. 2
 • naša firma je certifikovaná výrobcom JABLOTRON na kvalifikovanú montáž a sme držiteľmi licencie na poskytovanie Technickej služby od Krajského riaditeľstva policajného zboru, ktorá nás oprávňuje montovať zabezpečovacie systémy v súlade s legislatívou SR.
 • tieto údaje sú podstatné pri jednaní s poisťovňou (poisťovne môžu poskytnúť pri riadnom zabezpečení zľavu z poistného).
 • certifikácia systému a montážnej firmy je tiež podmienkou výplaty poistnej čiastky v plnej výške, ak by došlo ku škode na majetku aj napriek tomu, že je majetok dobre zabezpečený.